Yasal Bilgilendirme


www.tekkar.com.tr site kullanıcılarını bilgilendirmek içindir.
Bu sitede belirtilen "Kullanım Şartları", Tek-Kar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin (Bundan böyle Şirket olarak anılacaktır.) site kullanıcılarına sağladığı bilgi, doküman ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin şart ve hükümleri düzenlemektedir.

Genel Koşullar ve Sorumluluklar

Tek-Kar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait İnternet sitelerine giren, kullanan, veri alan, veri indiren sitedeki formları dolduran ve/veya üye olan her kullanıcı Kullanım Şartları'nda yer alan bütün hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Aksi açıkça belirtilmedikçe bu Web Sitesi'nde verilen hizmetlerin tamamı bedelsizdir. Web Sitesi'nde yer alan her türlü içerik; opsiyon, donanım, fiyat, kredi oranı, bayi, yetkili satıcı ve yetkili servis bilgisi, ikinci el araç stoğu, resim, açıklama, bağlı linkler, kullanıcı kılavuzları, garanti belgeleri ve haber (kısaca BİLGİ) sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı, BİLGİ'leri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihaî ve güvenilir açıklamaların, Tek-Kar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden sözlü/yazılı olarak temin edilebileceğini ve internet sitesindeki bilgilerin kesin olmayabileceğini kabul ve taahhüt eder. Tek-Kar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti., bu Web Sitesi' nde yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda in hiçbir garanti ya da taahhüt vermemektedir.

Kullanıcı, bu BİLGİ’lere dayanarak yapabileceği işlemler bakımından Tek-Kar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını, söz konusu bilgilere dayanarak yapacağı işlemler nedeniyle 6502 sayılı Kanun, diğer kanunlar ve Yönetmeliklerden doğan maddi ve/veya manevi her türlü dava haklarından peşinen feragat etmiş olduğunu, Tek-Kar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve taahhüt eder.

Tek-Kar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti., araçların standart ve opsiyonel özellikleri ve Bayi/Yetkili Satıcı Tavsiye Edilen Satış Fiyatları ile ilgili bilgiler son güncelleme tarihinde geçerli olan bilgilerdir. Araçlar ile bunların nihaî bilgi temini için Tek-Kar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. ile temasa geçilmesi gerekmekte olup; kullanıcılar için bir zorunluluktur.

Tek-Kar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. Web Sitesi'nde yer alan bilgilerin (aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe) bir satış teklifi olmadığını ve Tek-Kar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. adına herhangi bir taahhüt teşkil etmediğini beyan eder. Tek-Kar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti., önceden haber vermeksizin bu Siteye ait “Kullanım Şartları” da dahil olmak üzere, sitede yer alan ürün gamında yer alan araçların tavsiye edilen fiyat, model, tip ve teknik veya opsiyonel spesifikasyonlarında değişiklik yapabilir. Bu nedenle Kullanıcı, hiçbir şekilde web sitesi'nde yer alan "bilgi"lerin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden doğrudan/dolaylı olarak zarara uğradığı iddiasında bulunmayacağını, Tek-Kar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.’den herhangi bir talep hakkının olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Tek-Kar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti., tamamen kendi inisiyatifinde olarak bu Web Sitenin içeriğini, Kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti ve sitedeki diğer hususları dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme ve Tek-Kar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. Web Sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemlerinden silme hakkını saklı tutar. Hataların en aza indirilmesi için her türlü gayret gösterilmekle birlikte, Web Sitesi'nde mevcut ya da oluşabilecek yanılgı ve hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

Fikri Mülkiyet Hakları

Bu site, yalnızca Tek-Kar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.‘ye ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içerdiği bu malzemeler (tüm site içeriği; metin, grafik, logo, resimler, fotoğraflar, şekiller, teknik ve bilimsel çizimler, sesli klipler, animasyon, video ve müzik kayıtları, yazılımlar, program kodları; dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar; sitenin toplama, düzenleme ve montaj bazında içerik derlemelerinin tamamı; endüstriyel tasarımı bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı her türlü haklar dahil olmak üzere) tamamen ya da kısmen, Tek-Kar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye aittir.

Bu malzemeler Tek-Kar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. ve başka kaynaklardan sağlanmaktadır ve bu malzemeler; uluslararası telif hakları, TC yasaları ve diğer uluslararası yasalar ve sözleşmeler tarafından korunmaktadır. Bu malzeme ve materyallere Web Sitesinde yer verilmiş olması, bunların kullanımı ile ilgili olarak kullanıcılara peşinen herhangi bir yetki, lisans ya da zımni/açık izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiçbir malzeme ve materyel Tek-Kar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin açık ve yazılı izni olmaksızın değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez ya da dağıtılamaz. Ancak, telif hakları ve diğer mülkiyet hakkı belirten duyuruların içeriği değiştirilmeksizin, kullanıcı kendi meslekî ve ticarî olmayan kullanım amaçları doğrultusunda bu site/sitelerden malzeme indirilebilir. Tek-Kar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti., bu genel prensipten ayrık olarak, Web Sitesi’nden wallpaper, screen saver ve diğer programlarını indirme imkânını verebilir. Bu sitede yer alan malzeme ve materyaller ile ilgili fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl edecek şekildeki her türlü kullanımın sonucunda ortaya çıkabilecek yasal sorumluluklar, ihlalde bulunan Kullanıcı’ya aittir.

İçerik – Kullanıcı Bilgileri

Sitede yer alan fotoğraf ve videolar, Türkiye'de satılacak olan araçların donanım özelliklerinden farklılık gösterebilir. Web Sitesi'nin virüs, trojan ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihaî güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Kullanıcı, Tek-Kar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. Web Sitesi'ne girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Resmî makamlardan Kullanıcı' aleyhine herhangi bir bildirim, bilgi sorgulaması ya da resmî soruşturma talebi gelmesi ve/veya Kullanıcı'nın Tek-Kar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. web sitesinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir müdahale veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Tek-Kar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti., Kullanıcı'nın kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercîlere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

Aksi açıkça belirtilemedikçe Web Sitesi'nde yer alan her türlü içerik ve bilgi Türkiye’de yerleşik kullanıcılara yöneliktir. Bu Web Sitesindeki Formları veya Çağrı Merkezi Kayıt Formu'nu doldurarak iletmiş olduğunuz bilgiler, sadece Tek-Kar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından istek, şikayet ve kampanya duyuruları doğrultusunda kullanılacak ve bu amaç dışında üçüncü kişi ve kuruluşlara sağlanmayacaktır. Kullanıcılar üye olurken kendileri ile hangi yol/yollardan iletişime geçilmesini istiyorlarsa buna göre bilgi girmelidir. Kullanıcı tarafından, Kayıt Formu'na eksik, yanlış ya da geçerli olmayan bilgiler girilmesi halinde, Tek-Kar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. kendi takdirlerinde olmak üzere düzenlenebilecek pazarlama ve tanıtım programları sonucu sağlanabilecek hak ve imkanlar ile ilgili hak talebinde bulunulamaz.

Bu Web Sitesinde bulunan Tek-Kar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. ait yazı, fotoğraf, grafik, ses ve video malzemeleri, herhangi bir ortamda basılamaz, yayımlanamaz, kopyalanamaz, basılmak ya da yayımlanmak üzere yeniden yazılamaz, doğrudan ya da dolaylı olarak dağıtılamaz.

Tek-Kar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. ait bu malzemeler ya da onların kısımları, kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçları haricinde bir bilgisayarda saklanamaz. Kullanıcılar, bu hükme aykırılık oluşturacak her türlü eylem ve faaliyetten sorumludurlar. Tek-Kar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. bu tür kaynaklardan doğabilecek gecikmelerden, hatalardan, yanlışlardan ve eksiklerden ya da bu malzemelerin hepsinin ya da bir kısmının iletiminde ya da tesliminde doğabilecek benzeri sorunlardan ve tüm bunlardan kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir.

Tek-Kar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.; 6563 sayılı yasa uyarınca sitede yer alan iletişim formu aracılığıyla edindikleri kişisel bilgi ve verileri gizli tutmayı ve üçüncü kişilere devretmemeyi taahhüt eder. Bu bilgiler sadece formu dolduran şahıs ve firmaların taleplerine cevap vermek, ürünleri ile kampanyaları hakkında bilgilendirmek ve düzenlenecek anketlere katılım amacıyla kullanılacaktır.

Yukarıda yer alan anlaşma niteliğindeki hükümler, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal karışıklığa yer verilmeden yürürlükte olacaktır. Eğer bu anlaşma sayılan metnin herhangi bir hükmü, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumda ise, bu takdirde söz konusu hüküm, bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve diğer hükümlerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.